Zamestnanie - WEBSITE X5 - artex-nova.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kontakt

ARTEX-NOVA s.r.o.


Výber pracovníkov

Pracovníci spoločnosti sú prijímaní na základe výberového konania. Dôvodom náročnej prijímacej procedúry je snaha zabezpečiť vysokú kvalitatívnu úroveň služieb.


V
oľné pracovné miesta


Bezpečnostný pracovník na ochranu objektov


Podmienky pre prijatie:

*  minimálny vek 21 rokov
*  preukaz odbornej spôsobilosti
*  bezúhonnosť (odpis z registra trestov)
*  spoľahlivosť
*  zbrojný preukaz
*  zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie)

Výhoda:

*  vlastná zbraň
*  preukaz na obsluhu plynových kotolní

Uchádzač o zamestnanie v našej spoločnosti predkladá životopis, prechádza výberovým konaním, absolvuje osobný pohovor a podľa dosiahnutých výsledkov môže byť prijatý do pracovného pomeru. Počas trojmesačnej skúšobnej doby absolvuje školenia a vyhodnocuje sa jeho odborná kvalifikácia, loajálnosť, spoľahlivosť a diskrétnosť.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky