Profil Spoločnosti - WEBSITE X5 - artex-nova.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Profil Spoločnosti


ARTEX-NOVA s.r.o. Súkromná bezpečnostná služba
SBS ARTEX-NOVA s.r.o. vznikla v roku 1996 ako spoločnosť zabezpečenia ochrany osôb a majetku. Na základe vydania licencie č. PS 000187 Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne 23. septembra 2010 v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti sa naša spoločnosť zaoberá prevádzkou strážnej služby.

SBS ARTEX-NOVA s.r.o. dosiahla za niekoľko rokov svojej činnosti vysokú kvalitatívnu, technickú a personálnu úroveň. S poskytovaním služieb našej spoločnosti sú dlhoročne spokojné nielen tuzemské ale i zahraničné firmy, spoločnosti a bankové ústavy. Ďalším dôkazom je veľké množstvo profesionálne zabezpečených akcií, úspešné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti medzinárodných výstav zbraní a zbraňových systémov ID 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, zastrešených Ministerstvom obrany, výstavy zastrešené Ministerstvom hospodárstva a iné.

"PROFESIONÁLNE ZABEZPEČENÁ AKCIA" pre ľudí z SBS ARTEX-NOVA znamená najmä predvídavosť pri plánovaní, dôslednosť a zodpovednosť pri vykonávaní zverenej úlohy, kultivovanosť a asertivita v styku s návštevníkmi či účinkujúcimi, pružnosť pri reakciách na zmenu situácie. Tieto atribúty sú neoddeliteľne späté s celkovou filozofiou našej spoločnosti, ktorá vychádza z hesla "bezpečnosť a spokojnosť predovšetkým" a ich nekompromisné uplatňovanie vytvára dlhodobo pozitívny obraz o našej spoločnosti. Samozrejmosťou je výzor pracovníkov zodpovedajúci charakteru podujatia a požiadavkám zákazníka a ich vynikajúca fyzická a psychická pripravenosť, trestná bezúhonnosť a inteligentné vystupovanie.

Maximálna bezpečnosť, vysoká kvalita odvedenej práce a snaha o neustále seba zdokonaľovanie, to sú horizonty, ktorých dosahovanie je cieľom mladých ľudí z SBS ARTEX-NOVA s.r.o.

V prípade záujmu o spoluprácu dodáme k nahliadnutiu potrebné doklady a informácie o našej spoločnosti.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky