Bezpečnostná politika - WEBSITE X5 - artex-nova.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Bezpečnostná politika


ARTEX-NOVA s.r.o. Súkromna bezpečnostná služba
Bezpečnostná politika SBS ARTEX-NOVA, s.r.o. vychádza z firemnej bezpečnostnej filozofie – koncepcie, pri akceptovaní bezpečnostných štandardov, poistných podmienok, platnej legislatívy a odborných normatívov. Komplexná ochrana objektov zahrňuje bezpečnostné postupy, technológie, služby, architektúru a procesy.

Pri zmluvnom zabezpečovaní ochrany osôb a majetku, spoločnosť pracuje podľa uznávaných svetových bezpečnostných štandardov krajín s vyspelou ekonomikou pri dodržiavaní legislatívnych zákonných noriem, štátnej rezortnej i systémovej bezpečnostnej politiky.

Bezpečnostná politika SBS ARTEX-NOVA, s.r.o. vyjadruje komplexnú ochranu objektov Integrovanými bezpečnostnými systémami.

Stupeň ohrozenia je definovaný na základe vykonanej rizikovej a bezpečnostnej analýzy objektu oceneným zostatkovým rizikom, určuje prostriedky ochrany v závislosti na zraniteľnosti.

Organizačné a režimové opatrenia musia byť zamestnancami chráneného objektu akceptované, musia sa s nimi stotožniť, ich dodržiavanie kontrolované.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky